Undervisning på Helsingør Privatskole

På Helsingør Privatskole følger vi Undervisningsministeriets ”Forenklet Fælles mål” herunder delmål, trinmål og slutmål samt de tilhørende læseplaner i alle fag, på nær de nedenstående fag, hvor der er blevet udarbejdet undervisningsplaner. Se mere om undervisning på skolen her

Se video om skolen

Undervisnings- planer

På Helsingør Privatskole følger vi Undervisningsministeriets ”Forenklet Fælles mål” herunder delmål, trinmål og slutmål samt de tilhørende læseplaner i alle fag, på nær de nedenstående fag, hvor der er blevet udarbejdet undervisningsplaner:

Afgangsprøve- karakter

På Helsingør Privatskole har eleverne i 9. klasse folkeskolens afgangsprøver (FP9). Klik venligst på nedenstående link for at se opnåede karakterer for afgangsklasserne samt overgangsfrekvens.

Undervisningsministeriets databank- link til karakterfordeling og karaktergennemsnit

Ministeriet for Børn og Undervisning- link til overgangsfrekvens

Evaluering

Helsingør Privatskole har til mål, at give eleverne den bedst mulige trivsel på skolen. Derfor foretager skolen både faglige og sociale evalueringer. Vi vægter sikkerhed i høj grad og har på baggrund af dette, fået godkendt bygningen. Skolen er medlem af Falck og har haft besøg af brandtilsynet, samtidig laves der brandøvelser med skolens ansatte og elever.

Tilsynserklæring

Helsingør Privatskole har årligt besøg af en tilsynsførende, som forældrekredsen har valgt. Nedenstående findes tilsynsrapporterne samt en beskrivelse af den nuværende tilsynsfører.