Helsingør Privatskole

Helsingør Privatskole
Fabriksvej 32
3000 Helsingør

Tlf.: 49200021
E-mail: info@helps.dk
Skoleleder: Sinan Koca (tom. 31.12.2022)
Formand for skolebestyrelsen: Musa Cokcetin

Helsingør Privatskole er bestående af klasser fra 0.klasse til og med 9.klasse. I afslutningen af 9.klasse, vil eleverne afslutte med folkeskolens afgangsprøver, dog har Helsingør Privatskole fået fritagelse fra folkeskolens kristensdomskundskabsprøve, eftersom skolen er en fri grundskole med sit eget værdigrundlag. Desuden har Helsingør Privatskole madkundskab som obligatorisk valgfag.

Følg os

Skolens værdigrundlag:

Helsingør Privatskole har til mål at understøtte samt udvikle elevernes sociale og faglige kompetencer, ved at respektere det enkelte menneske og møde eleven på dets egen meninger og holdninger.

Undervisningens formål er, at fremme og støtte den enkelte elevs kundskabstilegnelse i fagene samt fremme elevens ansvarsfølelse og selvstændighed. Grundlæggende respekt og anerkendelse af det enkelte individ, som vil have en progressiv effekt på integration af eleverne i det danske samfund.

Forældresamarbejde vægtes højt, ved at respektere og værdsætte forældrenes livssyn og grundholdninger således at der dannes en forståelse og integration af værdierne i det danske samfund.

Eleverne skal være fortrolige med deres identitet ved tilegnelse af deres kultur og sprog, så dannelsesprocessen til at være en aktiv samfundsborger i det demokratiske danske samfund opnås.

Skolebestyrelsen

Formand
Musa Cokcetin
formand@helps.dk

Næstformand
Tugba Ozbudak
n.formand@helps.dk

Kasserer
Suleyman Camci
kasserer@helps.dk

Sekretær
Sevilay Ünsün

Medlem
Serkan Cokcetin

Suppleant
Gülhanim Seker

Suppleant
Ramazan Cokcetin