Kære elever & forældre.

Hermed videreformidles pjece med information om indgivelse af ansøgning om selvstændig opholdstilladelse for unge udlændinge i Danmark til dem som ikke har et dansk pas.

Udlændingestyrelsen holder i øvrigt løbende en række informationsmøder rundt omkring i landet, hvor kommuner, politi, ansøgere og andre interessenter kan
komme i direkte dialog med repræsentanter fra Udlændingestyrelsen og få afklaret eventuelle tvivlsspørgsmål. Såfremt I kunne være interesserede i at deltage i
disse møder, bedes I melde tilbage, så vi kan sætte jer på vores mailliste og holde jer orienterede om mødernes lokaliteter, tidspunkter og indhold.

Related posts